BeataLubiak_logo_final

Mama wraca do pracy

Szkolenie z MS Office odpowiedzią na trudności związane z powrotem do pracy kobiet nieaktywnych zawodowo

Wpis ten powstał na bazie pracy zaliczeniowej „MAMA WRACA DO PRACY” przygotowanej przez autorkę oraz psycholog Annę Nycz z przedmiotu Planowanie i organizacja treningów i szkoleń na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji współpracującym z Uniwersytetem SWPS.

Z prywatnych rozmów z kobietami nieaktywnymi zawodowo, przebywającymi na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich czy wychowawczych wynika, że istnieją rozmaite trudności związane z powrotem do pracy tych kobiet, zarówno o charakterze psychologicznym jak i poznawczym. Potwierdzają to też doniesienia prasowe i raporty naukowe. Badania (Rękas, 2013) wskazują, że powrót na rynek pracy w przypadku kobiet, które zdecydowały się na macierzyństwo, jest utrudniony. To z kolei może wiązać się z ich „wypadnięciem” z rynku pracy i przejście w stan bezrobocia długoterminowego.

Kobiety, po kilku latach znajdowania się poza rynkiem pracy mogą odczuwać wątpliwości połączone z negatywnym nastawieniem w kwestii powrotu do aktywności zawodowej. Dzieje się tak niezależnie od stanowiska, na którym kiedyś pracowały. Kobiety te odczuwają nieadekwatność własnych kompetencji, „odrealnienie” umiejętności zawodowych, lęk przed pracodawcą, brak wiary we własne możliwości czy poczucie, że ich wiedza się zdezaktualizowała.

Ja sama jestem mamą, u której pojawiły się wątpliwości czy będę mogła wrócić do pracy po urlopie wychowawczym. Pomimo wieloletniego doświadczenia wkradał się w moje serce lęk, że „wypadnę z rynku”. To zmartwienie  dotyczyło mnie i może trapić wiele innych kobiet.

Według badań i raportu Julity Czarneckiej i in. (2009) dobrym rozwiązaniem według kobiet i młodych matek jest wykorzystanie czasu, spędzanego z dzieckiem, na dokształcanie się, zdobywanie nowych umiejętności, uzupełnianie posiadanych już kwalifikacji. W raporcie pojawiły się̨ uwagi, że odbycie kursu czy szkolenia w czasie przerwy w pracy zawodowej jest dobrze widziane przez pracodawców, świadczy bowiem o tym, że kobiecie zależy na rozwoju osobistym i zawodowym, oraz że czas spędzony z dzieckiem nie był czasem „straconym”. Takie stwierdzenie było mi bliskie – sama uznałam, że warto podjąć naukę podczas urlopu wychowawczego. 

Co więcej, w mojej sytuacji, podczas studiów, zostałam autorką projektu szkoleniowego wspierającego powrót mam na rynek pracy, po dłuższej przerwie. Projekt polega na oferowaniu szkolenia z MS Word, które pozwoli na odświeżenie lub przypomnienie czy po prostu wskazanie, jakie są niezbędne umiejętności potrzebne przy tworzeniu czy edycji dokumentów w MS Word. Dzięki takiemu szkoleniu, taka mama, wracając na rynek pracy, zwłaszcza tam gdzie wymaga się konkretnych, specyficznych zdolności w pracy komputerowo – biurowej, będzie czuła się „przygotowana” i dzięki temu będzie pewniejsza siebie i będzie mogła śmielej, z podniesioną głową wkraczać na rynek pracy, czy to na dawne stanowisko czy może nawet szukając nowej posady.

Wierzę, że po takiej „pigułce” wiedzy kobiety nie będą musiały obawiać się ewentualnej surowej oceny, że po przerwie nie umieją tyle, co kobiety aktywne zawodowo.

Jestem specjalistą od MS Office, a szczególnie w aspekcie MS Word, czyli programu, z którego korzysta prawie cały świat biznesu, i który jest używany w prawie każdym biurze. W swojej pracy m.in. przeprowadzałam testy osób starających się o posadę sekretarki czy asystentki i pamiętam obraz zdenerwowanych kandydatek, które po dłuższej przerwie zawodowej denerwowały się, że nie pamiętają jak podczas rekrutacji wykonać zadanie z MS Word, MS Excel czy MS Power Point. Panie mówiły, że wiedziały kiedyś, ale teraz nie pamiętają. Podobnie mówi się, że jeśli języka obcego się nie używa to sprawna umiejętność posługiwania się nim zanika. Tak też jest z programami MS Office. Z czasem zapominamy, gdy nie używamy przez jakiś czas funkcji tych programów. Warto pamiętać, że pracodawcy, u których zadania zawodowe (edycja dokumentów) wykonuje się przy pomocy MS Office, są wymagający bowiem dokumenty wychodzące z organizacji świadczą o tejże organizacji a każda firma zabiega o swój profesjonalny wizerunek. Firma, która ma swojego trenera IT, może sobie pozwolić na zatrudnienie osoby, która potrzebuje wsparcia z obsługi komputera, bowiem potem jest możliwość przeszkolenia przyjętej osoby i przygotowania jej do sprawniej pracy, tworzenia i edycji dokumentów. Nie wszystkie jednak organizacje mają takiego szkoleniowca.

Uczestnictwo w moim szkoleniu „Dla Mam” to odświeżenie lub zdobycie umiejętności „komputerowych”, które mogą być pomocne już na etapie rekrutacji, kiedy to przeprowadzane są testy z kandydatkami na stanowiska administracyjno-biurowe z obsługi MS Office.

Korzyści po moich szkoleniach:

  • umiejętność sprawnego stosowania narzędzi programu w celu prawidłowego i sprawnego tworzenia dokumentów, a także umiejętność sprawdzania i poprawiania dokumentów, które nie spełniają takich standardów (dostosowywanie do wymogów (np. jednolita czcionka, jednolite odstępy pomiędzy akapitami, spójna numeracja). Kompetencje te obejmują również umiejętności wykorzystywania różnych technik usprawniających wykonywanie czynności edycyjnych, aby praca zabierała mniej czasu i przebiegała efektywniej (znajdź i zamień, makro, tworzenie własnych stylów, skróty klawiaturowe);
  • wykazywanie się wrażliwością na walory estetyczne dokumentów i zdolność oceny odpowiedniości dokumentów poprzez krytyczne patrzenie na ich wygląd oraz potrzebę ich udoskonalania. Przygotowując teksty w MS Word ich twórcy będą mieć umiejętności tworzenia lub zmiany tekstów tak, aby te prezentowały w sposób najłatwiej przyswajalny dla odbiorcy tj. bezbłędny, czytelny, spójny;
  • świadczenie usług edycji najwyższej jakości, by wymagający pracodawcy byli nie tylko zadowoleni z efektów edycji ale byli nimi zachwyceni.

Podczas szkolenia uczestniczki będą miały okazję nabyć umiejętności korzystania z doświadczeń trenera, a także do zaadaptowania poznanych narzędzi w przyszłości co pozwoli im wykorzystywać nowe kompetencje w różnorodnych kontekstach i w pracy w każdej branży lub w edukacji, albo w domu.